Nginx Test Page - Server Setup by INZ.VN

Trang này được sử dụng để kiểm tra hoạt động đúng của máy chủ Nginx HTTP sau khi được cài đặt. Nếu bạn thấy trang này, điều đó có nghĩa là máy chủ Nginx HTTP được cài đặt bởi INZ.VN tại trang web này đang hoạt động bình thường.


INZ.VN - Thiết kế web nhanh số #1:

Liên hệ với chúng tôi

– Địa chỉ: 461 Nguyễn Thị Định, P Cát Lát, Quận 2, Tp. HCM.

– Điện thoại:- 090 6879 247.

– Email: hans@inz.vn.

– Website: www.inz.vn | www.qc247.vn.

Nếu bạn là quản trị viên trang web:

Bây giờ bạn có thể thêm nội dung vào thư mục /public_html. Lưu ý rằng cho đến khi bạn làm như vậy, mọi người truy cập trang web của bạn sẽ thấy trang này chứ không phải nội dung của bạn.

Bạn có thể tự do sử dụng hình ảnh bên dưới (Ở đây) trên các trang web được cung cấp bởi Nginx HTTP Server:

Powered by nginx      PHP Powered      Powered by MariaDB      Powered by Centos